Call for projects on Citizen Science (in Dutch)

Het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie van de Vlaamse Overheid heeft een oproep gelanceerd naar projecten rond Citizen Science.

Minister Muyters: “De tijd dat wetenschap en onderzoek enkel achter de gesloten deuren van het labo plaatsvindt, is voorbij. Enthousiaste vrijwilligers helpen onderzoekers door mee na te denken, waarnemingen te doen, data te verzamelen…“

De steun aan de projecten heeft als doel de deelname van burgers, zonder onderscheid in geslacht, afkomst, opleidingsniveau, leeftijd, … aan onderzoek te promoten. In de projecten worden de burgers aangemoedigd om bij te dragen aan het genereren van onderzoeksresultaten en inzichten op basis van hun expertise, nieuwsgierigheid en bereidwilligheid om deel te nemen, en dit zonder afbreuk te doen aan de excellentie van het onderzoek. Van de projecten wordt in het bijzonder verwacht dat ze de kloof tussen onderzoekers en burgers en de maatschappij in het algemeen verkleinen met bijzondere aandacht voor de uitdagingen op het vlak van STEM-studie- en beroepskeuze. Ieder project dient dan ook bijzondere aandacht te besteden aan laagdrempelige en intensieve communicatie over de inhoud, voortgang en resultaten van het project. De projecten volgen de open data principes en stellen de gegevens ook ter beschikking van andere onderzoekers (eventueel na een af te spreken periode).

De uiterste indiendatum is 15 maart 2018.

Voor meer informatie, klik hier.

 

Author: annetw

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Designed by Elegant Themes and powered by WordPress with some help from Francois. For any question please Get in touch.